• Primer quadrimestre:
    Aquí teniu el treball que heu de presentar de l'optativa de matemàtiques. He posat unes adreces web al final, d'allí podreu treure la informació que necessiteu per respondre a les qüestions que no són matemàtiques. Ho podeu fer a l'ordinador i podeu copiar els enunciats de les activitats i enganxar-les al vostre treball, però heu de deixar espai entre cadascuna per respondre i resoldre. Si voleu, les operacions es poden fer a mà. També es pot fer tot el treball a mà.


DATA DE LLIURAMENT DEL TREBALL: 7 de Febrer

  • Segon quadrimestre:
    Aquí teniu el treball que heu de presentar de l'optativa de matemàtiques. He posat unes adreces web al final, d'allí podreu treure la informació que necessiteu per respondre a les qüestions que no són matemàtiques. Ho podeu fer a l'ordinador i podeu copiar els enunciats de les activitats i enganxar-les al vostre treball, però heu de deixar espai entre cadascuna per respondre i resoldre. Si voleu, les operacions es poden fer a mà. També es pot fer tot el treball a mà.
  • DATA DE LLIURAMENT DEL TREBALL: