Els següents serveis s'utilitzen per emmagatzemar i compartir recursos digitals: