Archivo original:


Respon les qüestions puntuant de 0 a 5. On 0 és gens d’acord i 5 és totalment d’acord. Si fas dues matèries diferents al mateix nivell, respon dues vegades l’apartat del Dossier i la Sortida.
Matèries que fas (amb el mateix ordre amb el qual respondràs):

1. Dossier de l’alumne


 1. Creus que el tema del crèdit, tal com està plantejat, és apropiat per als alumnes d’aquest nivell?
 2. Creus que els exercicis de la teva matèria són adients pel que fa al tema del crèdit?
 3. Creus que l’extensió d’allò que demanes al treball és apropiada per fer-lo bé en 4 dies, tenint en compte totes les altres matèries?
 4. Penses que, per un altre any, pots millorar els exercicis de la teva matèria?

2. Sortides


 1. La sortida que es fa, és apropiada per a la temàtica general del Crèdit?
 2. Aquesta sortida, té molta relació amb allò que demanes tu al dossier?
 3. La sortida està ben preparada en relació a la informació que demanes al dossier?
 4. Coneixies amb anterioritat el contingut de la sortida ?

3. Sistema d’avaluació


 1. Penses que ha estat positiu el sistema d’autoavaluació de l’alumne?
 2. Penses que ha estat positiu el sistema d’avaluació del tutor de grup?
 3. El tutor del grup ha pogut seguir/acompanyar el grup i desenvolupar correctament la seva tasca durant els 4 dies?
 4. El sistema de percentatges utilitzat per calcular la nota global et sembla apropiat?
 5. Creus que, en general, ha estat millor l’avaluació d’aquest any que la d’anys anteriors?

4. Exposició oral


 1. El grup ha preparat acuradament la presentació del treball i l'ha sabut exposar correctament?
 2. Les preguntes que no eren de les nostres matèries, es feien fàcilment comprensibles pels professors del tribunal?

5. Recursos proporcionats als alumnes


 1. La distribució temporal de les aules d’informàtica i la biblioteca és correcta?
 2. És útil la biblioteca per l’elaboració del crèdit de síntesi?
 3. Son útils les aules d’informàtica per l’elaboració del crèdit de síntesi?
 4. Escriu al darrere altres recursos que penses que s’haurien de posar a l’abast del alumnes per tal de millorar el crèdit

- jjdeharo jjdeharo Apr 15, 2007
- montcubi montcubi Apr 17, 2007montcubi